Este situată în sectorul 5 din București, pe strada Ion Creangă, la nr.8.

Grădinița a fost înființată în anul 1984. Pe parcursul anilor a fost renovată , reamenajată și dotată cu materiale de actualitate.

Unitatea 268, dispune de săli generoase ce oferă spațiul neceasar  desfășurării activităților instructive-educative în condiții optime.

Încurajăm activitățile de tip outdoor și pentru aceasta avem  o grădina cu iarbă și copaci dar și un spațiu de joacă.

În anul 2018, spațiul de joacă a fost renovat și dotat cu materiale și aparate de joacă moderne.
Pregătirea meniului zilnic se realizează în bucătăria proprie , respectându-se principiile unei alimentații sănătoase pentru copii.

Asistența medicală a copiilor este asigurată pe tot parcursul programului de cadre medicale calificate , acestea având amenajat și un cabinet medical.

Siguranta copiilor este asigurată de personal calificat în pază și protecție.

 Unitatea dispune  de sală de ședințe și cabinet de consiliere psihopedagogică cu profesor consilier.

În prezent grădinița funcționează cu un număr de 9 grupe cu program prelungit, în care sunt cuprinși aproximativ 180 de copii,cu varste cuprinse intre 2.5-6 ani.

Directorul grădiniței, doamna  Georgeta Matei,  coordonează un colectiv format din cadre didactice calificate, personal didactic auxiliar (contabil și administrator) și personal de îngrijire (bucătărese, îngrijitoare).

 

Planul de școlarizare în anul 2018-2019:

Program prelungit: 4grupe mari, 3 grupe mijlocii,2 grupe mici

Activitățile instructive-educative se realizează după Curriculumul Național Pentru Învățământ Preșcolar, pe domenii experientiale.Powered by